گلوتامین چیست؟

گلوتامین چیست؟ گلوتامین یک اسید آمینه غیر ضروری است که در بدن انسان و سایر حیوانات یافت می‌شود. این ترکیب از دسته آمینو اسیدهای مهم…

230