گردشگری در ترکیه

ترکیه یکی از کشورهای مهم گردشگری در جهان بوده و گردشگری در ترکیه از طرفداران زیادی برخوردار است. نام رسمی این کشور جمهوری ترکیه، و…

524