از خواص عرق شاتره چه میدانید؟

عرق شاتره سرد است و براي درمان گرمی پیشنهاد ميشود ، عرق شاتره دارای مزیت های فراوانی براي سلامت و درمان اقسام بیماري دارد. که در ادامه مقاله تمامی خواص عرق شاتره را شرح داده ایم. گیاه شاتره: گیاه شاتره که از آن با نام های بقلة الملك، شاه ترج و پیت پاپارا در کتب […]